Ako urýchliť kompostovanie

Organické materiály sú prirodzene predurčené na rozklad. Takt funguje príroda a naše zásahy k tomu vôbec nepotrebuje. A presne tak funguje aj kompost. Organický materiál rastlinného pôvodu sa za pôsobenia mikroorganizmov a fyzikálnych veličín rozkladá a vzniká tak kompost.

Ako urýchliť kompostovanie