Bolesť bedier

Bolesť bedier môžeme označiť aj pojmom bolesť bedrových kĺbov. V susedných Čechách „bedrá“ označujú driekovú chrbticu - „bederku“, a možno aj preto niektorí ľudia pod bedrami myslia spodný chrbát. Avšak po správnosti, bedrá u nás predstavujú oblasť bedrových kĺbov.

Bolesť bedier