Bolesť lopatky a krku

Lopatka je súčasťou kostí hornej končatiny. Je uložená na chrbte, medzi hrudnými svalmi v úrovni 2. až 7. rebra. Kĺb hornej končatiny tvorí spolu s ramennou a kľúčnou kosťou pletenec hornej končatiny. Nakoľko sa v hrudníku nachádzajú srdcovo-cievne a dýchacie orgány môže bolesť v oblasti lopatiek signalizovať ťažkosti práve v týchto sústavách. Veľmi často však príčina bolesti v oblasti lopatiek súvisí s problémami s pohybovým aparátom, konkrétne s krčnou chrbticou. V článku sa na tieto ťažkosti pozrieme bližšie.

Bolesť lopatky a krku