Bolesť nohy v priehlavku

Kostru chodidla tvorí 7 priehlavkových kostí, 5 predpriehlavkových kostí a 5 prstov, ktoré sa skladajú zo 14 článkov. Všetky tieto kostičky spájajú väzy a svaly a svojou aktivitou vytvárajú fyziologický tvar chodidla. Na chodidle vytvárajú pozdĺžnu a priečnu klenbu, ktoré chránia mäkké časti chodidla a podmieňujú pružnosť nohy. Na chodidle sa nachádzajú tri body opory, ktoré sú pri stoji vždy v kontakte so zemou a slúžia ako opora celého tela. Je to kĺb pod palcom, kĺb pod malíčkom a bod pod pätou

Bolesť nohy v priehlavku