Bolesť panvy pri chôdzi

Panva a chrbtica tvoria funkčnú jednotku pohybového systému. Zdravá panva je základ nakoľko spojuje chrbticu s dolnými končatinami. Prenáša pohyb a pôsobí ako tlmič nárazov.

Bolesť panvy pri chôdzi