Bolesti chrbtice v dolnej časti

Oblasť bedrovej časti chrbtice je významnou križovatkou tela. Riadi pohyb trupu a dolných končatín, čo nám umožňuje vzpriamene chodiť, behať a ohýbať sa. Je zároveň i najproblematickejšou časťou chrbtice, pretože táto oblasť podlieha najväčšej mechanickej záťaži a napätiu na našom tele. Bolesť, ktorá vzniká pri dlhotrvajúcej statickej záťaži ako je stoj alebo sed a po rozhýbaní sa odznie, dokážeme jednoducho odstrániť zmenou našich nesprávnych pohybových návykov a správne zvoleným cvičením. Avšak bolesť, ktorá vznikne náhle pri špecifickom pohybe a vystreľuje do oblasti dolných končatín je vážnejšia, tu treba vyhľadať odbornú pomoc lekára alebo skúseného fyzioterapeuta.

Bolesti chrbtice v dolnej časti