Cvičenie s vlastnou váhou doma

Ak existuje niečo, na čom sa zhodnú všetci svetoví odborníci, tak je to nevyhnutnosť fyzickej aktivity v našich životoch. Obezita je celosvetovým problémom a akousi novodobou civilizačnou chorobou, preto vedci, lekári a tréneri z celého sveta bijú na poplach, že ľudstvo je lenivé a málo sa hýbe. Obezita je komplexný problém. Netreba za ňou hneď vidieť výlučne nedostatok pohybu. Obezita je, dajme tomu zjednodušene, tým najhorším štádiom, kam nás môže nedostatok fyzickej aktivity dostať. Za obezitou sa skrýva aj veľa ochorení alebo fyzických hendikepov. Netreba teda každé kilečko navyše hádzať do vreca s nápisom „lenivosť“. Človek, ktorý má nedostatok pohybu, môže mať akúkoľvek váhu. Vysokú, akurát aj alarmujúco nízku.

Cvičenie s vlastnou váhou doma