Cviky na bolesť krížov

Aby sme dosiahli zdravé a funkčné telo je potrebné mu najskôr porozumieť. Naučiť sa uvedomiť si jednotlivé časti tela a to ako spolu súvisia. Ak chceme ovplyvniť bolesti v krížovej časti chrbtice musíme si najskôr uvedomiť to, že s touto časťou zásadne súvisí i postavenie panvy, bedrových kĺbov, aktivita panvového dna či bránice.

Cviky na bolesť krížov