Hamiltonov hmat

Hamiltonov hmat je praktika, ktorá je lekármi vykonávaná už od roku 1810. Prvýkrát tento zákrok vykonal škótsky lekár James Hamilton, po ktorom nesie aj svoje meno. Tento lekár chcel pomôcť rodičkám vyhnúť sa predĺženej tehotnosti a s tým spojenými rizikami. Jeho zámer bol zvýšiť mieru prirodzených pôrodov v termíne a naopak znížiť nutnosť operatívnych zákrokov pri nepostupujúcich pôrodoch. Viac o tomto, hoc kontroverznom, zásahu si povieme v tomto článku.

Hamiltonov hmat