Kompostovanie na záhrade

Nie je nič jednoduchšie, ako si na záhrade založiť vlastný kompost. Chce to len trochu trpezlivosti a hlavne sa nebáť. Proces tvorby kompostu je súčasťou prirodzeného kolobehu v prírode. Založením kompostu na záhrade len vytvoríme prírode podmienky na to, aby si mohla robiť svoju prácu a my sme mohli plody tejto práce využiť ďalej v prospech našej záhrady.

Kompostovanie na záhrade