Materská dovolenka

Keď sa dieťa narodí, potrebuje neustálu sarostlivosť svojich rodičov. V prvom rade ide o matku, ktorá sa stará aj o kojenie. Dieťa však potrebuje obidvoch rodičov a ani otca v jeho novej úlohe nemôže nikto nehradiť. Samozrejme, rodina potrebuje zabezpečenie, preto s novorodencom nezostávajú doma celé tri roky obaja manželia, ale iba jeden z nich, kým druhý chodí práce. S dieťatkom je najčastejšie doma jeho mamička, ale sú prípady, kedy sa o dieťa stará otec.

Materská dovolenka