Montessori

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Presne s touto prosbou sa raz na Mariu Montessori obrátilo dieťa v škôlke. Možno nevinne znejúca veta, no s ohromným posolstvom. Mariu Montessori táto myšlienka malého dieťaťa zaujala natoľko, že okolo nej vystavala celý pedagogický koncept, v jej časoch revolučný, na dieťa orientovaný. Kto bola Maria Montessori a o čom je Montessori pedagogika si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Montessori