Otec na materskej dovolenke

Materská dovolenka je obdobie, počas ktorého je rodič doma s dieťaťom, o ktoré sa stará od jeho narodenia, spravidla do troch rokov veku dieťaťa. Rodičom, ktorý odíde z práce a ostáva doma s dieťatkom, je vo väčšine prípadov matka. Ale sú prípady, kedy z určitých dôvodov zostáva na materskej dovolenke otec.

Otec na materskej dovolenke