Popôrodná depresia

Duševné zdravie sa plnohodnotne vyrovná tomu fyzickému. O tom niet najmenších pochýb. Dnes sa to našťastie už vie. Ono sa to vlastne vedelo aj v minulosti, najmä východné kultúry vyzdvihovali zdravie ducha. Len v čase sa na to tak nejak pozabudlo, duševné zdravie sa utlačilo do pozadia. Človek v dušenej nepohode bol považovaný za slabého alebo moc prežívajúceho, neschopného vysporiadať sa s tlakom či emóciami. Túto stigmu sa našťastie moderná spoločnosť snaží zotrieť a napraviť tak roky krivdy a bezprávia páchaného voči ľuďom s duševnými problémami. Stále sme v tom ako spoločnosť len na začiatku a je pred nami dlhá cesta. Vo veciach duševného zdravia sa treba neustále vzdelávať, posúvať a hovoriť o ňom. Duševné choroby sú rovnako reálne a rovnako vážne ako tie fyzické.

Popôrodná depresia