Stravovacie návyky

Stravovacie návyky je pojem označujúci všetky naše zvyky v oblasti stravovania. Kde, kedy, ako a čo jeme, aký zdroj jedla preferujeme, aký typ stravovania nám je blízky. Tieto zvyky formuje nielen naša voľba ale aj prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Inak sa stravuje človek, ktorý žije prácou, inak človek, ktorý chodí do školy, inak človek, ktorý na sebe uvedomelo pracuje či zaneprázdnený rodič. Dokonca aj také faktory, ako politický a environmentálny, majú svoj podiel na tom, aké máme stravovacie návyky.

Stravovacie návyky