Typy chodidiel

Každá noha má unikátny tvar. Všeobecne rozoznávame 5 typov chodidiel a podľa spoločných čŕt a dominujúcich prvkov do nich jednotlivé nohy zaradzujeme. Rozoznávame egyptský typ chodidla, grécky typ chodidla, rímsky typ chodidla, germánsky a keltský typ chodidla. Každý tento typ má svoje výrazne črty, zaujímavý pôvod v minulosti a indikuje nám, aký typ obuvi je pre nás vhodný, aby sme sa vyhli prípadným zdravotným problémom spojeným práve s nohami. Niekto dokonca pripisuje tvaru nohy aj určité osobnostné črty, či háda, kam môžu v histórii siahať naše korene. Ak vás to zaujíma a chcete zistiť, kam sa zaradzujú práve vaše nôžky a čo je pre ne vhodné, čítajte.

Typy chodidiel