Reklamácia tovaru

Tovar je možné reklamovať do 2 rokov od zakúpenia.


Informácie o stave reklamácie